elisabeth wibroe kappel
ekappel.dk

frederiksberg - danmark

Ergoterapi er behandling gennem aktivitet
Sundhed gennem handlinger.
Vi tænker i muligheder - ikke i begrænsninger

Ergoterapi handler om menneskers udvikling og aktiviteter i hverdagen. Uddannelsen giver en bred indsigt i, hvordan både krop og psyke fungerer. Ergoterapeuten tager hånd om et menneskes hele liv - hele situation. Derfor er der også mulighed for at arbejde med mennesker i alle aldre, syge eller raske.

Ergoterapeuten arbejder på at undgå, at mennesker bliver syge. Og på at genoptræne syge mennesker. Vores metode er at forebygge og behandle sygdom gennem aktivitet.
Det ergoterapeutiske mål vil altid være at gøre den enkelte så selvhjulpen, som det er muligt - altså hjælp til selvhjælp.

De færdigheder, som et menneske har mistet på grund af sygdom eller ulykker, kan en ergoterapeut være med til at træne op igen. Det kan f.eks være at spise selv, klæde sig på, klare indkøb eller bruge en computer. For andre kan det være et mål i sig selv at kunne planlægge og overskue en time, dag eller uge.

I det forebyggende arbejde kan ergoterapien handle om øvelser og handlingsmønstre, så en dårlig ryg eller arm ikke belastes unødig. På arbejdspladsen forebygger ergoterapeuten ved at tilpasse de ansattes omgivelser og redskaber, så risikoen for arbejdsskader bliver mindre.

Hvor arbejder en ergoterapeut
Ergoterapeuter arbejder med forebyggelse, sundhedsfremme, genoptræning, arbejdsmiljø og ergonomi.

Syge og raske mennesker - i privat eller offentlig regi.
Ergoterapeuter indgår som en del at det tværfaglige behandlerteam inden for følgende fem hovedområder:

  • Somatisk ergoterapi: Fortrinsvis på sygehuse, genoptræningscentre samt hjælpemiddelcentraler
  • Psykiatrisk ergoterapi: Fortrinsvis på psykiatriske sygehuse, på amtslige og kommunale institutioner for sindslidende, og i socialpsykiatrien.
  • Social ergoterapi: Sagsbehandling i forbindelse med hjælpemidler og boligændringer, arbejde på aktivtetsområdet i dagcentre og i klientens eget hjem.
  • Børneergoterapi: For børn og unge på sygehuse, i skoler og specielle institutioner, og som free- lance børneergoterapeuter.
  • Ergonomi: I BST (Bedriftsundhedstjenesten), Arbejdstilsynet, private firmaer og institutioner.

Tværfagligt samarbejde
Samarbejdet med patienter, brugere, pårørende og andre faggrupper er en vigtig faktor i det ergoterapeutiske arbejde.

Ergoterapeuter er uddannet til at kunne vurdere:
- hvornår der brug for ergoterapi
- hvornår opgaven er løst
- eller om den skal overgå til en anden fagruppe.

Forudsætningen for god ergoterapi er, at ergoterapeuten kan motivere brugere og patienter til at deltage i det planlagte forløb.
En anden væsentlig faktor er det tværfaglige samarbejde. Ergoterapeuter bidrager i de tværfaglige teams - hvad enten det foregår internt i samme kommune eller på tværs af kommuner og institutioner.

gå til forsiden


rådgivning - pleje - terapi - service